کارکنان

عنوان  نام و نام خانوادگی تحصیلات رشته تحصیلی
کاربر ویژه کبری راستگو دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی محیط زیست
کارشناس تحصیلات تکمیلی سمیه کریمی لورگانی کارشناسی حسابداری
کارشناس رشته های معماری، شهرسازی، فیزیک، زمین شناسی حسین چنانی کارشناسی حقوق
کارشناس رشته های گرافیک، ارتباط تصویریف زیست فناوری مصطفی شریعت زاده دانشجی کارشناسی ارشد جامعه شناسی