کتابخانه

مجتبی پیرداده

تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی  : کتابداری

محل استقرار: کتابخانه دانشکده جنب سالن شهریاری