اعلانات آموزش دانشکده

رعایت نکات زیر برای کلیه دانشجویان الزامی است:

۱) گذراندن درس وصایای امام (ره) جهت کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع الزامی است.(دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که این درس را در یکی از مقاطع تحصیلی قبلی نگذرانده اند، باید این درس را در طول تحصیل و قبل از اخذ پایان نامه (ارشد) و قبل از امتحان جامع (دکتری) بگذرانند).


۲) گذراندن درس دانش خانواده برای کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی ۹۲ و بعد از آن الزامی است. لازم بذکر است درس تنظیم خانواده با دانش خانواده قابل معادلسازی نیست.


۳) کلیه دانشجویان موظف به انتخاب واحد در موعد مقرر می باشند. اخذ و تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری نیز در موعد مقرر الزامی است، در غیر این صورت دانشجوی انصرافی محسوب می شوند.


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

۱- دانشجویانی که در یکی از مقاطع تحصیلی درس وصایای امام (ره) را نگذرانده اند، الزاماً باید این درس را در طول دوره آموزشی به همراه سایر دروس اخذ و بگذرانند. در غیر این صورت اجازه دفاع از پایان نامه (برای دانشجویان ارشد) و شرکت در امتحان جامع (برای دانشجویان دکتری) را نخواهند داشت.

۲- دانشجویانی که وارد مرحله پژوهشی می شوند مادامیکه از پایان نامه خود دفاع ننموده اند باید در بازه زمانی انتخاب واحد نسبت به اخذ مجدد پایان نامه اقدام نمایند. در غیر اینصورت محروم از تحصیل شناخته شده و اگر تمایل به ادامه تحصیل داشته باشند نیمسال مذکور مرخصی با احتساب منظور خواهد شد.