معاونت آموزشی دانشکده

 

 

کادر آموزشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده: خانم دکتر حدیده معبودی

رئیس اداره آموزش: شبنم رمضانی

مسئول ثبت نمرات: مریم راستگو

کارشناسان آموزش: سمیه کریمی بیرگانی – مصطفی شریعت زاده – حسین چنانی