معاونت آموزشی دانشکده

 

دکتر حدیده معبودی

تحصیلات : دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی : زیست شناسی دریا

مرتبه علمی: استادیار

Mikhak1311@yahoo.com