گروه ها

لیست رشته‌ها، مدیران گروه و کارشناسان رشته

دانشکده علوم پایه

ردیف

نام رشته

مقطع

مدیر گروه

کارشناس رشته

۱

شهرسازی

دکتری

دکتر بابایی مراد

خانم سمیه کریمی

۲

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

دکتر بابایی مراد

خانم سمیه کریمی

۳

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

دکتر بابایی مراد

خانم سمیه کریمی

۴

فیزیک

دکتری

دکتر آزاده حقیقت زاده

خانم سمیه کریمی

۵

فیزیک (کلیه گرایش‌ها)

کارشناسی ارشد

دکتر آزاده حقیقت زاده

خانم سمیه کریمی

۶

نانو فیزیک

کارشناسی ارشد

دکتر آزاده حقیقت زاده

خانم سمیه کریمی

۷

فیزیک مهندسی

کارشناسی

دکتر آزاده حقیقت زاده

آقای حسین چنانی

۸

فیزیک

کارشناسی

دکتر آزاده حقیقت زاده‌‌‌‌‌‌‌

آقای حسین چنانی

۹

زمین شناسی

کارشناسی

دکتر قدرت اله رستمی

آقای حسین چنانی

۱۰

آمار

دکتری

دکتر فرشین هرمزی نژاد

خانم سمیه کریمی

۱۱

آمار اجتماعی و اقتصادی

کارشناسی ارشد

دکتر فرشین هرمزی نژاد

خانم سمیه کریمی

۱۲

ریاضی کاربردی- آنالیز

دکتری

دکتر محمود علیزاده

خانم سمیه کریمی

۱۳

ریاضی- آنالیز عددی

دکتری

دکتر محمود علیزاده

خانم سمیه کریمی

۱۴

ریاضی-تحقیق در عملیات

دکتری

دکتر محمود علیزاده

خانم سمیه کریمی

۱۵

ریاضی-آنالیز

کارشناسی ارشد

دکتر محمود علیزاده

خانم سمیه کریمی

۱۶

معماری

دکتری

دکتر مسعودی نژاد

خانم سمیه کریمی

۱۷

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

دکتر مسعودی نژاد

خانم سمیه کریمی

۱۸

معماری

کارشناسی

دکتر حیاتی

آقای حسین چنانی

۱۹

معماری

کاردانی ناپیوسته

مهندس حیاتی

آقای حسین چنانی

۲۰

شیمی آلی

دکتری

دکتر ندا حسن زاده

خانم سمیه کریمی

۲۱

شیمی آلی

کارشناسی ارشد

دکتر ندا حسن زاده

خانم سمیه کریمی

۲۲

شیمی- تجزیه، فیزیک، معدنی

کارشناسی ارشد

دکتر ندا حسن زاده

خانم سمیه کریمی

۲۳

نانو شیمی

کارشناسی ارشد

دکتر ندا حسن زاده

خانم سمیه کریمی

۲۴

فیتو شیمی

کارشناسی ارشد

دکتر ندا حسن زاده

خانم سمیه کریمی

۲۵

زیست شناسی-سلولی مولکولی

کارشناسی

دکتر حدیده معبودی

آقای مصطفی شریعت زاده

۲۶ زیست فناوری کارشناسی دکتر حدیده معبودی آقای مصطفی شریعت زاده
۲۷

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

ماهان ناجی

آقای مصطفی شریعت زاده

۲۸

گرافیک

کاردانی پیوسته

ماهان ناجی

آقای مصطفی شریعت زاده

۲۹

علوم تجربی

کاردانی

دکتر بیگدلی

آقای مصطفی شریعت زاده