فیزیک

 

‌‌‌‌‌‌‌گرایش ها و مقاطع تحصیلی

رشته مقطع کارشناس رشته
فیزیک کارشناسی حسین چنانی
فیزیک مهندسی کارشناسی حسین چنانی
فیزیک (کلیه گرایشها) کارشناسی ارشد سمیه کریمی بیرگانی
نانو فیزیک کارشناسی ارشد سمیه کریمی بیرگانی
فیزیک دکتری سمیه کریمی بیرگانی

 

اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

آزاده حقیقت زاده (مدیر گروه)

ahaghighatzadeh@yahoo.com

دکتر فرید جمالی شهنی

Faridjamali2003@yahoo.com

faridjamali@iauahvaz.ac.ir

دکتر بهزاد لاری

Behzadlari1979@yahoo.com

Behzadazad50@iauahvaz.ac.ir

دکتر دلارام پاکروان

dlpakravan69@yahoo.com

pakravan@iauahvaz.ac.ir

دکتر امیر بهرامی

bahrami_amir@yahoo.com

bahrami@iauahvaz.ac.ir

دکتر شروین سعادت

Shnst577@yahoo.com

shsaadat@ahvaziau.ac.ir

دکتر محمد معرفی رمیله

mohmmadmoarrefi@yahoo.com

m.moarrefi@uaa.ac.ir

دکتر آزاده اعظمی

a_aezami@yahoo.com

 

دکتر عبدالرحمن طباطبائی

rahman.tabatabaei@yahoo.com

 

دکتر نسرین قزکوب

nghazkoob@yahoo.com

ghazkoob@iauahvaz.ac.ir